MÅNDAG 5 SEPTEMBER
Traktören, Köpmansgatan 20

Upptaktsdag 5 september

13:15 - 16:30

Köpmansgatan 20

Upptaktsdagen är till för dig som har uppdrag som facklig förtroendeman inom samverkan, som skyddsombud eller styrelserepresentant. Vi ses på Traktören, Köpmansgatan 20, Infosalen (en trappa ner)

Vi har bjudit in två spännande föreläsare. Margareta Forsberg som kommer att prata om ”Social hållbarhet – vad kan det vara och hur hänger det ihop?” 

Margareta var del av det team som utvecklade Göteborgs Stads satsning på social hållbarhet, "Jämlik stad", och arbetade sedan som samordningschef för satsningen. Hon har också, på ledningsnivå, arbetat i det internationella projektet "Mistra Urban Futures för hållbar stadsutveckling. I projektet låg fokus på samtliga hållbarhetsdimensioner. Hon arbetar nu på konsultföretaget Cowi.

Anna-Lena Johansson, som kommer att prata om Kompetensförsörjning –  vad är fackets roll?

"Det händer mycket i vår omvärld som påverkar våra arbetsplatser, uppdrag och yrkesroller. Vilken kompetens kommer behövas för att möta utvecklingen? Vilken roll kan facket ta i kompetensfrågan framöver?"

Anna-Lena är verksamhetsstrateg med särskilt fokus på kompetensförsörjning inom Business Region Göteborg.

Båda våra föreläsare ser fram emot att öppna upp för en gemensam dialog i deras respektive ämne.

Fackligt uppdrag
Kontakt vid frågor Eva Karlefjärd eva.karlefjard@saco.goteborg.se 0736657460