Styrelsen

Sacorådets styrelse består, förutom av ordförande, av 10 ledamöter som tillsammans företräder 14 förbund i Göteborgs Stad . De övriga förbunden har rätt att företrädas i styrelsen, men har valt att avstå.

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 6 nov 2019

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkans-grupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2019

Caroline Söderlind Löfdahl,ordförande kommunombud Saco

Karin Sivertz, Jusek vice orförande

Bengt Ekberg, LR andre vice ordförande

Eva Karlefjärd, sekreterare

Johanna Morgensterns, kassör

Martin Jonason, Sveriges Ingenjörer

Magnus Lagström, Akademikerförbundet SSR

Maria Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter

Ingvar Johansson, Fysioterapeuterna

Bo Andersson, Civilekonomerna

Tomas Johansson, Sveriges Skolledarförbund

Torbjörn Brunström, Sveriges Psykologförbund

Grethe Österberg , DIK    

Neda Sherafat, Sveriges Arkitekter

Martha Wanjiku, Naturvetarna

Erik Torstensson, SRAT

Cecilia Warnholtz, LR

Evelina Lindberg, Sveriges Läkarförbund