Styrelsen

Sacorådets styrelse består av 13 ledamöter och styrelsefunktionärer som tillsammans företräder Sacoförbunden i Göteborgs Stad .

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 2 jul 2020

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkansgrupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2020

Caroline Söderlind Löfdahl, ordförande, kommunombud Saco

Karin Sivertz, Akavia, förste vice orförande

Cecilia Warnholtz, Lärarnas Riksförbund, andre vice ordförande

Eva Karlefjärd, sekreterare, kommunombud Saco

Johanna Morgensterns, kassör, Kommunombud Saco

Martin Jonason, Sveriges Ingenjörer

Magnus Lagström, Akademikerförbundet SSR

Maria Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter

Ingvar Johansson, Fysioterapeuterna

Katrin Pålsson, Akavia

Tomas Johansson, Sveriges Skolledarförbund

Torbjörn Brunström, Sveriges Psykologförbund

Johan Westergren, DIK    

Neda Sherafat, Sveriges Arkitekter

Sara Zanders, Naturvetarna

Erik Torstensson, SRAT

Lars Smith, Lärarnas Riksförbund

Erica Batallanes Forsell, Sveriges Läkarförbund