Styrelsen

Sacorådets styrelse består, förutom av ordförande, av 10 ledamöter som tillsammans företräder 15 förbund i Göteborgs Stad . De övriga förbunden har rätt att företrädas i styrelsen, men har valt att avstå.

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Måndag 23 apr 2018

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkans-grupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2018

Caroline Söderlind Löfdahl,ordförande kommunombud Saco

Karin Sivertz, Jusek vice orförande

Bengt Ekberg, LR andre vice ordförande

Lennart Jonsson, Sveriges Ingenjörer

Magnus Lagström, Akademikerförbundet SSR

Monica Fäldt, Sveriges Arbetsterapeuter

Ingvar Johansson, Fysioterapeuterna

Bo Andersson, Civilekonomerna

Tomas Johansson, Sveriges Skolledarförbund

Anette Tengby, Sveriges Psykologförbund

Grethe Österberg , DIK    

Helene Svenstam, Sveriges Arkitekter

Fredrik Högberg, Naturvetarna

Erik Torstensson, SRAT

Cecilia Warnholtz, LR