Styrelsen

Sacorådet består av 14 förbund varav 12 har ledamöter i styrelsen. Därutöver består Sacorådets styrelse av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, kassör, samt sekreterare

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 14 jun 2022

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkansgrupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2023

Erén Andersson, ordförande, kommunombud Saco

Anders Ehlén, Sveriges Skolledare, förste vice orförande

Carolina Dennisdotter, DIK, andre vice ordförande

Eva Karlefjärd, sekreterare, kommunombud Saco

Peter Carlmark, kassör, kommunombud Saco

Jörgen Persson, Sveriges Ingenjörer

Johanna Morgensterns, Akademikerförbundet SSR

Maria Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter

vakant, Fysioterapeuterna

Katrin Pålsson, Akavia

Susanne Allered, Sveriges Skolledarförbund

Katarina Rick Ericson, Sveriges Psykologförbund

Linnéa Nilsson, DIK    

Mariana Aramburu, Sveriges Arkitekter

Katarina Johansson, Naturvetarna

Erik Torstensson, SRAT

Michail Theodosiou, Sveriges Läkarförbund