Styrelsen

Sacorådet består av 13 förbund varav 12 har ledamöter i styrelsen. Därutöver består Sacorådets styrelse av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, kassör, samt sekreterare

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 14 jun 2022

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkansgrupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2021

Johanna Morgensterns, ordförande, kommunombud Saco

Karin Sivertz, Akavia, förste vice orförande

Cecilia Warnholtz, Lärarnas Riksförbund, andre vice ordförande

Eva Karlefjärd, sekreterare, kommunombud Saco

Rolf Nilsson, kassör, kommunombud Saco

Jörgen Persson, Sveriges Ingenjörer

Jesper Lindeberg, Akademikerförbundet SSR

Maria Knutsson, Sveriges Arbetsterapeuter

Ingvar Johansson, Fysioterapeuterna

Katrin Pålsson, Akavia

Anders Ehlén, Sveriges Skolledarförbund

Katarina Rick Ericson, Sveriges Psykologförbund

Carolina Dennisdotter, DIK    

Neda Sherafat, Sveriges Arkitekter

Henrik Ragneskog, Naturvetarna

Erik Torstensson, SRAT

Lars Smith, Lärarnas Riksförbund

vakant, Sveriges Läkarförbund