Styrelsen

Sacorådets styrelse består, förutom av ordförande, av 10 ledamöter som tillsammans företräder 15 förbund i Göteborgs Stad . De övriga förbunden har rätt att företrädas i styrelsen, men har valt att avstå.

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 24 aug 2017

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkans-grupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2017

Anders Andersson, ordförande, kommunombud Saco

Mikael Ekman, 1:e vice ordf, Lärarnas Riksförbund

Caroline Söderlind Löfdahl, kommunombud Saco

Bengt Ekberg, Lärarnas Riksförbund

Jeanette Hartung, Sveriges Ingenjörer

Ulrika Bersell, Akademikerförbundet SSR

Karin Sivertz, Jusek

Monica Fäldt, Sveriges Arbetsterapeuter

peter Carlmark, Fysioterapeuterna

Jörgen Persson, Civilekonomerna

Tomas Johansson, Sveriges Skolledarförbund

Anette Tengby, Sveriges Psykologförbund

Grethe Österberg , DIK    

Helene Svenstam, Sveriges Arkitekter

Fredrik Högberg, Naturvetarna