Styrelsen

Sacorådets styrelse består, förutom av ordförande, av 10 ledamöter som tillsammans företräder 15 förbund i Göteborgs Stad . De övriga förbunden har rätt att företrädas i styrelsen, men har valt att avstå.

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Måndag 29 jan 2018

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkans-grupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2017

Anders Andersson, ordförande, kommunombud Saco

Mikael Ekman, 1:e vice ordf, Lärarnas Riksförbund

Johanna Morgensterns, kommunombud Saco/ Akademikerförbundet SSR

Caroline Söderlind Löfdahl, kommunombud Saco

Bengt Ekberg, Lärarnas Riksförbund

Lennart Jonsson, Sveriges Ingenjörer

Magnus Lagström, Akademikerförbundet SSR

Karin Sivertz, Jusek

Monica Fäldt, Sveriges Arbetsterapeuter

Peter Carlmark, Fysioterapeuterna

Jörgen Persson, Civilekonomerna

Tomas Johansson, Sveriges Skolledarförbund

Anette Tengby, Sveriges Psykologförbund

Grethe Österberg , DIK    

Helene Svenstam, Sveriges Arkitekter

Fredrik Högberg, Naturvetarna