Kommunombud/Kontaktpersoner

Här listas våra kommunombud

Publicerad: Torsdag 10 mar 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 10 mar 2016

Sacorådet

Erén Andersson 
Ordförande, Kommunombud/huvudskyddsombud Sacorådet
0703 065024   

Eva Karlefjärd 
Kommunombud/huvudskyddsombud Sacorådet
031-36 79191

Peter Carlmark
Kommunombud/huvudskyddsombud 50%, Sacorådet

Akademikerförbundet SSR                                          

Kristofer Astemo  
031-36 85751  
Kommunombud och huvudskyddsombud i Göteborgs Stad.
Ordförande Göteborgs stads styrelse
Socialförvaltning Hisingen
Regionarkivet
Stadsrevisionen
Miljöförvaltningen

Lisbeth Carlsson Fjällborg    
031-36 79810
Kommunombud/huvudskyddsombud i Göteborgs stad.
Socialförvaltning Sydväst
Demokrati och medborgarserviceförvaltningen
Idrott och förening
Kulturförvaltningen

Johanna Morgensterns
031-36 66533
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen 
Förskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Exploateringsförvaltningen
Stadsmiljöförvaltningen
Stadsfastighetsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen

Rebecka Hammarström
031-36 67032
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Nordost
Intraservice

Jesper Lindeberg
031-36 52165
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Förvaltningen för funktionsstöd
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Karolina Pettersson
031-36 85754
Kommunombud/Huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Centrum
Inköp och upphandling 
Stadsledningskontoret
Kretslopp och vatten

Akavia 

Gunnar Sasse
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad
031-36 85752

Karin Sivertz
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad
031-36 50612       

Katrin Pålsson 
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad, 20%
031-36 78165             

DIK

Carolina Dennisdotter
Kommunombud Göteborgs Stad
031-368 78 33

Linnéa Nilsson
Kommunombud Göteborgs Stad, 50%
031-36 599 38

Fysioterapeuterna

Peter Carlmark
Kommunombud, huvudskyddsombud 50%

Naturvetarna

Rose-Marie Landin Nilsen
031-368 37 71

SRAT 

Erik Torstensson
072-5391640 

Sveriges Arbetsterapeuter

Maria Knutsson  
031-36 67690
Kommunombud 

Jessica Andersson
031-3657633
Kommunombud

Sveriges Arkitekter 

Neda Sherafat
031-368 00 72 

Sveriges Ingenjörer

Stefan Wirtberg
Telefon: 031 365 01 73 |SMS 073-666 20 87
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad

Jörgen Persson 
0730215242
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad

Sveriges Psykologförbund

Anette Ingridsdotter Schwartz   
031-365 98 13
Mobil: 0728-567619   

Katarina Rick Ericsson
0728-565412                                            

Sveriges Skolledare

Anders Ehlén
031-36 85759
Kommunombud, HSO och ledamot Sveriges Skolledare
Vice ordförande Sacorådet

Susanne Allered
Kommunombud
031-366 53 20

Sveriges Läkarförbund

Margareta Claesson
Ombudsman
Kontaktperson Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. 

Michail Theodosiou
Kontaktperson Utbildningsförvaltningen
Klinikombud för Västra Götalands läkarförbund

Sveriges Farmaceuter

johan.thesslin@sverigesfarmaceuter.se