Kommunombud/Kontaktpersoner

Här listas våra kommunombud Saco

Publicerad: Torsdag 10 mar 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 10 mar 2016

Sacorådet

Johanna Morgensterns
Ordförande, kommunombud Saco
031-36 66533

Eva Karlefjärd 
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad 
031-36 79191

Rolf Nilsson

Kommunombud 50% Göteborgs Stad

076 6977021

Akademikerförbundet SSR                                          

Kristofer Astemo  
031-36 85751  
Kommunombud och huvudskyddsombud i Göteborgs Stad.
Ordförande Göteborgs stads styrelse
Socialförvaltning Nordost
Förvaltningen för funktionsstöd
Stadsbyggnadskontoret                                                  

Lisbeth Carlsson Fjällborg    
031-36 79810
Kommunombud/huvudskyddsombud i Göteborgs stad.
Socialförvaltning Nordost
Socialförvaltning Sydväst
Grundskoleförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Ulrika Andersson
031-36 85755
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Sydväst
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Lokalförvaltningen
Idrotts- och föreningsförvaltningen

Jesper Lindeberg
Endast mejl
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Hisingen
Förvaltningen för unktionsstöd
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Inköp och upphandling
Intraservice
Konsument och medborgarservice
Kulturförvaltningen
Regionarkivet
Trafikkontoret

Maja Ljutic Loberg 
031-36 85753
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Hisingen
Socialförvaltning Centrum
Park-och naturförvaltningen
Fastighetskontoret
Miljöförvaltningen

Karolina Pettersson
031-36 85754
Kommunombud/Huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Centrum
Stadsledningskontoret
Kretslopp och vatten

Magnus Lagström 
031-36 66422
Särskilt ansvar för utbildning och handledning av fackligt aktiva runt om i staden 

Akavia 

Gunnar Sasse
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad
031-36 85752

Karin Sivertz
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad
031-36 50612                                                

DIK

Per Beijer
Kommunombud Göteborgs stad
0736-66 04 03

Katarina Gunnarsson Strandberg
Kommunombud Göteborgs Stad
0728-56 52 89

Fysioterapeuterna

Ingvar Johansson   
031-36 64830                                                           
Kontaktperson

Lärarnas Riksförbund

Cecilia Warnholtz
0790-631416
Ordförande

Naturvetarna

Mikael Finsberg
031-36 55789   

SRAT 

Erik Torstensson
072-5391640 

Sveriges Arbetsterapeuter

Maria Knutsson  
031-36 67690
Kommunombud 

Sveriges Arkitekter 

Malin Michaelsson
031-36 82334

Sveriges Ingenjörer

Stefan Wirtberg
Telefon: 031 365 01 73 |SMS 073-666 20 87
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad

Jörgen Persson 
0730215242
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad

Sveriges Psykologförbund

Rosanna Fagerudd
Endast mejl
Ordförande                                                          

Sveriges Skolledarförbund

Tomas Johansson
031-36 85759
Regional facklig förtroendeman, huvudskyddsombud Göteborgs Stad