Kommunombud/Kontaktpersoner

Här listas våra kommunombud

Publicerad: Torsdag 10 mar 2016

Senast uppdaterad: Måndag 25 sep 2023

Sacorådet

Erén Andersson 
Ordförande, Kommunombud/huvudskyddsombud Sacorådet
0703 065024   

Eva Karlefjärd 
Kommunombud/huvudskyddsombud Sacorådet
031-36 79191

Peter Carlmark
Kommunombud/huvudskyddsombud 50%, Sacorådet
0728 554442

Akademikerförbundet SSR                                          

Kristofer Astemo  
031-36 85751  
Kommunombud och huvudskyddsombud i Göteborgs Stad.
Ordförande Göteborgs stads styrelse
Socialförvaltning Nordost

Lisbeth Carlsson Fjällborg    
031-36 79810
Kommunombud/huvudskyddsombud i Göteborgs stad.
Socialförvaltning Centrum
Demokrati och medborgarserviceförvaltningen
Idrott och förening
Kulturförvaltningen

Johanna Morgensterns
031-36 66533
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Exploateringsförvaltningen
Stadsmiljöförvaltningen
Stadsfastighetsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen

Berglind Brynjarsdottir
031-36 66533
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltningen Hisingen
Inköp och upphandling
Kretslopp och vatten
Miljöförvaltningen

Anette Eriksson
031-36 79501
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Intraservice
Regionarkivet
Socialfövaltningen Sydväst
Stadsrevisionen

Mats Sandman
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Förskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Förvaltningen för funktionsstöd

Jesper Lindeberg
031-36 52165
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Stadsledningskontoret

Rebecka Hammarström (f-ledig)
031-36 67032
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad

Akavia 

Gunnar Sasse
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad
031-36 85752

Katrin Pålsson 
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad, 20%
031-36 78165   

Henrik Ragneskog 
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad, 10%
031-36 50328 

DIK

Carolina Dennisdotter
Kommunombud Göteborgs Stad
031-368 78 33

Linnéa Nilsson
Kommunombud Göteborgs Stad, 50%
031-36 599 38

Fysioterapeuterna

Peter Carlmark
Kommunombud, huvudskyddsombud 50%
0728 554442

Naturvetarna

Rose-Marie Landin Nilsen
031-368 37 71

SRAT 

Erik Torstensson
072-5391640 

Sveriges Arbetsterapeuter

Maria Knutsson  
031-36 67690
Kommunombud 

Jessica Andersson
031-3657633
Kommunombud

Sveriges Arkitekter 

Neda Sherafat
031-368 00 72 

Sveriges Ingenjörer

Stefan Wirtberg
Telefon: 031 365 01 73 |SMS 073-666 20 87
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad

Jörgen Persson 
0730215242
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad

Sveriges Psykologförbund

Anette Ingridsdotter Schwartz   
031-365 98 13
Mobil: 0728-567619   

Katarina Rick Ericsson
0728-565412                                            

Sveriges Skolledare

Anders Ehlén
031-36 85759
Kommunombud, HSO och ledamot Sveriges Skolledare
Vice ordförande Sacorådet

Susanne Allered
Kommunombud
031-366 53 20

Sveriges Läkarförbund

Karolina Petersson
Ombudsman
 
Sveriges Farmaceuter

johan.thesslin@sverigesfarmaceuter.se

SULF

Antonia Ribbing