Kommunombud/Kontaktpersoner

Här listas våra kommunombud Saco

Publicerad: Torsdag 10 mar 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 10 mar 2016

Sacorådet

Johanna Morgensterns
Ordförande, kommunombud Saco
031-36 66533

Eva Karlefjärd 
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad 
031-36 79191

Rolf Nilsson
Kommunombud 50% Göteborgs Stad
076 6977021

Akademikerförbundet SSR                                          

Kristofer Astemo  
031-36 85751  
Kommunombud och huvudskyddsombud i Göteborgs Stad.
Ordförande Göteborgs stads styrelse
Socialförvaltning Nordost
Förvaltningen för funktionsstöd
Stadsbyggnadskontoret                                                  

Lisbeth Carlsson Fjällborg    
031-36 79810
Kommunombud/huvudskyddsombud i Göteborgs stad.
Socialförvaltning Nordost
Socialförvaltning Sydväst
Grundskoleförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Ulrika Andersson
031-36 85755
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Sydväst
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Lokalförvaltningen
Idrotts- och föreningsförvaltningen

Daniel Goncalves Ling
031-36 67336
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Hisingen

Jesper Lindeberg
Endast mejl
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs stad

Förvaltningen för unktionsstöd
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Inköp och upphandling
Intraservice
Konsument och medborgarservice
Kulturförvaltningen
Regionarkivet
Trafikkontoret

Karolina Pettersson
031-36 85754
Kommunombud/Huvudskyddsombud Göteborgs stad
Socialförvaltning Centrum
Stadsledningskontoret
Kretslopp och vatten

Akavia 

Gunnar Sasse
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad
031-36 85752

Karin Sivertz
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad
031-36 50612   

Erén Andersson 
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad
0703 065024                            

DIK

Carolina Dennisdotter
Kommunombud Göteborgs Stad
031-368 78 33

Fysioterapeuterna

Ingvar Johansson   
031-36 64830                                                           
Kontaktperson

Lärarnas Riksförbund

Cecilia Warnholtz
0790-631416
Ordförande

Naturvetarna

Rose-Marie Landin Nilsen
031-368 37 71

SRAT 

Erik Torstensson
072-5391640 

Sveriges Arbetsterapeuter

Maria Knutsson  
031-36 67690
Kommunombud 

Sveriges Arkitekter 

Neda Sherafat
031-368 00 72 

Sveriges Ingenjörer

Stefan Wirtberg
Telefon: 031 365 01 73 |SMS 073-666 20 87
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad

Jörgen Persson 
0730215242
Kommunombud/huvudskyddsombud Göteborgs Stad

Sveriges Psykologförbund

Anette Ingridsdotter Schwartz   
031-365 98 13
Mobil: 0728-567619                                                  

Sveriges Skolledarförbund

Anders Ehlén
031-36 85759
Regional facklig förtroendeman, huvudskyddsombud Göteborgs Stad