Verksamhetsidé

Sacorådet antog 2010 inriktningsdokument som bland annat ska genomsyra verksamhetens inriktning och agerande. 

Publicerad: Torsdag 27 mar 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 29 okt 2014

I dokumentet beskrivs bland annat.uppdrag, organisation, förhållningssätt samt grundläggande värderingar.