Hoppa till huvudinnehåll

Dags för lönesamtal och lönerevision

Lönesamtalet kan äga rum under perioden den 22 december–24 februari. Huvudregeln är att du förhandlar för dig själv, men om du vill så kan Akademikerföreningen förhandla för dig.

Lönesamtalet pågår för fullt och ska vara genomfört senast 25 februari. Du ska ha fått en kallelse till samtalet från din närmaste chef. Medarbetare anställda efter 1 november 2019, och framåt, och med en lön satt i 2020 års nivå omfattas inte. Nästa gång du omfattas av en lönerevision är 1 maj 2022 (1 april för IT-avtalet).

Vi rekommenderar alla att ta chansen för att få prata om sina prestationer under det gångna året samt få återkoppling på densamma.

Du som akademikermedlem har rätt att få muntlig återkoppling med ett förslag på preliminär tilldelning under perioden 2–9 mars.

Huvudregeln är att du som akademikermedlem förhandlar för dig själv, men om du vill att Akademikerföreningen ska förhandla för dig ber vi att du fyller i denna blankett och sänder till akademikerklubben@randstad.se senast den 11 mars.

Den nya lönen kommer att utbetalas retroaktivt den 25 maj för konsulter.

Undrar du över något, ta gärna kontakt med Ian Cho, ordförande.

Publicerad: 2021-02-01

Senast uppdaterad: 2021-02-01

Dela artikeln