Hoppa till huvudinnehåll

Lagar och avtal

Här hittar du ett urval av lagar och avtal som är relevanta för oss inom statliga avtalsområdet och Arbetsförmedlingen.

Lagar
Det finns vissa lagar som berör vår anställning och vår fackliga roll som förtroendevald i större omfattning. Nedan hittar du länkar till Svensk Författningssamling.

Avtal
Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket, grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Saco-S Arbetsförmedlingen tecknar lokala avtal med Arbetsförmedlingen.

Allmänna löne- och förmånsavtalet, Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T):

Villkorsavtal-T innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägning och andra anställningsvillkor. Bestämmelserna i det centrala avtalet är dispositiva och kan ersättas av lokala avtal mellan facklig organsation och aktuell myndighet.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (Rals 2010-T):

Avtalet är tillsvidare och beskriver löneprocessernas olika delar. Inom §11 hittar du en överskådlig sammanfattning av ditt, chefens och Saco-S Afs ansvarsfördelning under löneprocessen.

Samverkan för framtiden

De centrala parterna har tecknat ett avtal (Avtal Samverkan för framtiden) som reglerar inflytandefrågor och de centrala parternas syn på samverkan.
Parternas avsikt med avtalet är att de lokala parterna själva skall skapa samverkansformer för att utveckla verksamheten. Samverkan skall vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet och den bygger på att det finns grundläggande gemensamma intressen kring verksamheten. Lokal samverkan kommer till såväl form som innehåll att skilja sig åt mellan olika myndigheter med hänsyn till verksamhetens art och organisationens storlek.

Publicerad: 2016-01-25

Senast uppdaterad: 2016-01-25

Dela sidan