Hoppa till huvudinnehåll

Vår värdegrund

Vårt primära uppdrag är att skapa så goda förutsättningar och villkor för våra medlemmar som möjligt utifrån Saco-S Af värdegrund.

Den röda tråden för oss handlar om allas lika värde, allas rätt att bli sedda, allas rätt att bemötas utifrån den person man är, allas rätt att få det fackliga stöd man behöver på ett professionellt sätt.

Självklart skall utbildning värderas positivt, inte bara lönemässigt men även värderingsmässigt i övrigt. Vår förmåga att omsätta utbildning i praktisk handling – kompetens – utgör grunden för vår organisations utveckling och förmåga att uppfylla de uppdrag vi har.

Med vår fackliga styrka sätter vi individen i centrum: Vi tror på dig medlem.
Vi är övertygade om att våra medlemmar klarar av att ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Vårt förhållningssätt är att alltid utgå från dig som person, att ge dig som medlem utrymme att själv få mandat och position att företräda dig själv - med stöd av oss.

Saco-S Arbetsförmedlingen kommer alltid att vara ditt skyddsnät, din kunskapsbank, din försäkring. Du skall alltid vara säker på att vi finns där när du behöver oss och att vi möter upp dig när vi ser att du behöver oss. Det handlar om ärlighet, öppenhet och förtroende och att du som medlem förmedlar dina behov och undringar till de Saco förtroendevalda vilka finns närmast dig.

 

Publicerad: 2015-07-16

Senast uppdaterad: 2015-07-16

Dela sidan