Välkommen till oss!

Saco-S vid Karlstads universitet är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom vårt lärosäte. Ni når oss lättast via e-post.

Vid Karlstads universitet verkar den lokala Saco-S föreningen som består av nio lokala fackliga förtroendevalda. Föreningen består i nuläget av mer än 650 medlemmar.