Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Saco-S styrelsen på Karlstads universitet väljs in på en ettårig mandatperiod vid ett årsmöte i början av varje år. Innan dess har medlemmarna fått tillfälle att nominera personer till styrelsen. Målsättningen är att  styrelsen ska ha en allsidig sammansättning som, så långt det är möjligt, avspeglar medlemsgruppens sammansättning och samtidigt beaktar mångfald. En valberedning, som utsetts på föregående årsmöte beredar nomineringarna och lämnar ett motiverat förslag till styrelse. Nedan finner ni nuvarande styrelsemedlemmar.

Ordförande: Martin Österling

se kontaktuppgifter längre ner

 

 

Ledamöter

Anders Johansson

Anders Johansson

Universitetsadjunkt i matematik

Kontaktinformation

Anna Lindholm

Anna Lindholm

Lektor i svenska som andraspråk

Kontaktinformation

T

Thomas Bragefors

Utbildningshandläggare/examen

Kontaktinformation

   
Linda Ryan Bengtsson

Linda Ryan Bengtsson

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Kontaktinformation

Martin Österling

Martin Österling

Ordf. för Sulf-föreningen vid Karlstads universitet

Professor i biologi

Kontaktinformation

   

Per Hurtig

Docent i datavetenskap

per.hurtig@kau.se

   
Germaine Hillerström

Germaine Hillström

Adjunkt i juridik

Kontaktinformation

   
Katharina Rahnert

Katharina Rahnert

Lektor i företagsekonomi

Kontaktinformation

   
Marie Tåqvist

Marie Tåqvist

Lektor i engelska

Kontaktinformation

 

Publicerad: 2017-12-04

Senast uppdaterad: 2017-12-04

Dela sidan