Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag inom Saco-S är att representera och att företräda medlemmarna i fackliga frågor på arbetsplatsen.

Styrelsen delar tillsammans på ansvaret att arbeta för medlemmarnas rättigheter, informera medlemmarna och rekrytera nya medlemmar. Vår strävan är att skapa ett hållbart arbetsliv för våra medlemmar genom samverkan, dialog och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vår viktigaste uppgift är att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen, erbjuda stöd och råd och företräda dem i olika kontakter med arbetsgivaren. Nyckelfrågor som vi arbetar med är:

 • Lön
 • Arbetsmiljö
 • Jämställdhet
 • Kompetensutveckling
 • Medbestämmande

Det vi gör är till exempel:

 • Ge råd och stöd till våra medlemmar i allt från löneprocessen till frågor om arbetstid.
 • Påverka genom att ha en regelbunden dialog med arbetsgivaren
 • Kommunicera – vi informerar medlemmar och rekrytera nya medlemmar.
 • Tillvarata medlemmarnas intressen – vi driver många arbetsrelaterade frågor från kompetensutveckling till mångfald och jämställdhet.
 • Bevaka anställningsvillkor – vi håller koll på vad som regleras i kollektivavtalet och vilka villkor som gäller för föräldralön, tjänstepension och sjuklön.
 • Förhandla – innan arbetsgivaren fattar beslut i viktiga frågor för verksamheten eller enskild arbetstagare, ska arbetsgivaren påkalla förhandling med de fackliga organisationerna. Det kan röra såväl omorganisationer och förändringar av arbetsuppgifter som byte av lunchrum. Som lokal facklig organisation med kollektivavtal har vi också en förhandlingsrätt. Det innebär att vi kan påkalla förhandling med arbetsgivaren om det behövs.
 • Utvecklas i rollen – vi går regelbundna fackliga utbildningar för att kompetensutvecklas.
Publicerad: 2019-05-02

Senast uppdaterad: 2019-05-02

Dela artikeln