Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

AkademikerAlliansen Piteå kommun är en lokal förening för medlemmar i Piteå kommun som tillhör fackförbunden Akavia, DIK, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer. AkademikerAlliansen Piteå kommun driver och bevakar frågor som är av betydelse för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsförbundens värdegrund och akademikernas förutsättningar.

Nationellt är AkademikerAlliansen en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn mellan 16 Saco-anslutna förbund. AkademikerAlliansen förhandlar på central nivå med arbetsgivar­organisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona som motparter. Det är AkademikerAlliansen som tecknar kollektivavtal om till exempel löner, pension, allmänna villkor som exempelvis semester, sjukersättning och föräldraledighet. 

För att effektivare kunna bedriva det fackliga arbetet inom Piteå kommun samverkar förbunden Akavia, DIK, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer inom ramen för en gemensam förening. Du är medlem i samma fackförbund som tidigare men de lokalfackligt aktiva kan på ett enklare sätt dela resurser och insatser.

AkademikerAlliansen Piteå kommun har en löpande dialog med arbetsgivaren på såväl förvaltningsnivå som förvaltningsövergripande nivå och samverkar med arbetsgivaren om bland annat den årliga löneprocessen, verksamhetens mål och riktlinjer, kompetens­försörjning och arbetsmiljö. Föreningens förtroendevalda stöttar och biträder medlemmarna i det dagliga arbetet och alla medlemmar ska känna att de har inflytande och är delaktiga i Piteå kommuns verksamhet och utveckling.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2022-12-28

Dela sidan