Hoppa till huvudinnehåll

Enkät om lönesättande samtal

Under våren 2019 gjordes en enkätundersökning bland Saco:s medlemmar angående deras upplevelser av lönesättande samtal under lönerevisionen 2018.

Det sammanställda resultatet av enkäten har redovisats till arbetsgivaren och kommer att distribueras till både chefer och anställda.

Resultaten visar bland annat att medlemmarna inte anser sig ha möjlighet att påverka sin lön via nuvarande modell med lönestättande samtal.

SACO-s anser därmed att det är viktigt för lönesättningsystemets legitimitet att arbetsgivaren i samband med nästa lönerörelse ser till att lönesättande chefer motiverar sin lönesättning utifrån de lönekriterier som LTU antagit.

Publicerad: 2019-10-01

Senast uppdaterad: 2019-10-01

Dela sidan