Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud (AMO) företräder alla medarbetare, oavsett anställningsform och oavsett om de är fackligt anslutna eller inte. Har man arbetsuppgifter och, i vissa fall, är student vid institutionen/enheten innefattas man i arbetsmiljöarbetet.

Minst ett AMO, med ersättare, ska finnas vid varje institution/enhet. Den tilltänka personen måste vara fackligt ansluten till ett av de s.k. kollektivavtalslutande fackliga organisationerna vid Umeå universitet, dvs OFR/S, Saco-S eller Seko. De lokala facken utser och anmäler alla AMO till myndigheten.

Mandatperioden för ett arbetsmiljöombud är tre år. Innevarande mandatperiod är 1 mars 2023 - 28 februari 2026. Perioden är fast och har samma slutdatum för alla arbetsmiljöombud oavsett om man tillträtt vid ett senare tillfälle.

På Umeå universitets interna sida för Arbetsmiljö i Aurora hittar du mer information om arbetsmiljöarbetet på universitetet. Vilka som är AMO vid universitetet hittar du under Arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommitté.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet i Samverkansavtalet, särskilt bilaga 3 och 6, under menyn Lokala avtal.

Nominering av arbetsmiljöombud

Medarbetarna vid institutionen/enheten genomför ett så kallat nomineringsval för att hitta sitt arbetsmiljöombud. Arbetsgivaren ska inte vara involverad i nomineringen men kan ansvara för att skicka in blanketten, efter att ha blivit informerad om vem som blivit nominerad.

Nominerad person måste vara anställd vid Umeå universitet, medlem i OFR/S, Saco-S eller Seko och inte ha någon arbetsledande funktion, dvs inte prefekt, studierektor, enhets-, områdes- eller avdelningschef e.dyl.

Blanketten nedan skickas in till facken, som kontrollerar uppgifterna. Det är det aktuella facket som formellt utser arbetsmiljöombudet och informerar universitetet vem som utsetts till arbetsmiljöombud.

Ladda ner fackens blankett för nominering av arbetsmiljöombud. Mandatperiod 2023-03-01--2026-02-28. (word-formulär)
Publicerad: 2020-06-05

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Dela sidan