Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S-rådet

Verksamhetsperiod 2023-05-25--2024-05-31

Akademikerförbundet SSR
Inger Ekman, Socialt arbete

Akavia
Angelica Kristoferqvist, Språkstudier

DIK
Stefan Fleig, Universitetsbiblioteket
Helena Lindblom, Universitetsbiblioteket
Maria Nordgren, Universitetsbiblioteket

Fysioterapeuterna
Ingen representant utsedd.

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA)
Ingen representant utsedd.

Naturvetarna
Raviprakash Tumkur Sitaram, Medicinsk biovetenskap
Anna Sjödin, Kost- och måltidsvetenskap

SRAT
Ingen representant utsedd.

Sveriges arkitekter
Ingen representant utsedd.

Sveriges farmaceuter
Helena Norberg, IMB

Sveriges ingenjörer
Maria Edblom Tauson, IT-stöd och systemutveckling
Ingemar Fällman, HPC2N
Per Hörnblad, IT-stöd och systemutveckling
Risto Järvi, IT-stöd och systemutvecklng

Sveriges läkarförbund
Thomas Brännström, Medicinsk biovetenskap
Bengt Johansson, Klinisk fysiologi

Sveriges psykologförbund
Ingen representant utsedd.

Sveriges skolledarförbund
Ingen representant utsedd.

Sveriges tandläkarförbund (STF)
Majid Ebrahimi, Odontologi

Sveriges veterinärförbund
Ingen representant utsedd.

SULF
Berit Bergström, gemensamma funktioner
Christina Boström, Statsvetenskap
Per Boström, Språkstudier
Johan Eliasson, Datavetenskap
Peter Franck, Handelshögskolan
Mikael Goossen, Sociologi
Anna Gustavsson, Fysiologisk botanik
Jenny Hellgren, Naturvetenskapernas och matemat didaktik
Johan Holm, Juridik
Carl-Magnus Häggström, Tillämpad utbildningsvetenskap
Hans Jörgensen, Ekonomisk historia
Jonas Carlström, Omvårdnad
Carina Keskitalo, Geografi
Tobias Kriström, Folkhälsa och klinisk medicin
Håkan Lindkvist, Matematik och matematisk statistik
Per Lundgren, Klinisk vetenskap
Ron Mahieu, Tillämpad utbildningsvetenskap
Charlott Nyman, Sociologi
Johan Pålsson, Tillämpad fysik och elektronik
Birte Svenja Reichstein, Naturvetenskapernas och matemat didaktik
Linnea Talltjärn, Tillämpad utbildningsvetenskap
Åse Tieva, Universitetspedagogik och lärandestöd
Anna Thorsell, Handelshögskolan
Mikael Wiberg, Informatik
Maria Wiklund, Samhällsmedicin och rehabilitering

Publicerad: 2020-06-02

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Dela sidan