Lönesamtal inför årets lönerevision!

Nu är det snart dags för lönerevisionsförhandlingar. Vill du att Akademikerföreningen på Proffice ska förhandla för dig? Meddela oss detta senast den 16 september.

Publicerad: Söndag 21 aug 2016

Senast uppdaterad: Söndag 21 aug 2016

Nu är det snart dags för lönerevisionsförhandlingar som i år kommer att löpa fram till mitten av oktober. Den nya lönen kommer att utbetalas retroaktivt från 1 maj i samband med novemberlönen, som kommer i december för konsulter. Du bör ha erbjudits tillfälle för lönesamtal av din närmaste chef. Ett lönesamtal ger dig chansen att påverka din egen löneutveckling och från Akademikerklubben rekommenderar vi att du tar vara på detta samtal för att tala om din prestation under det gångna året! I Sacos undersökningar har det visat sig att det lönar sig att ha lönesamtal.

Den genomsnittliga tilldelningen under detta året är enligt kollektivavtalet 2,2 %, men eftersom det är individuell lönesättning kan du få både mer och mindre. Observera också att byte av tjänst, utökat ansvar etc kan föranleda att en lönejustering behöver göras och denna lönejustering ska i så fall göras utanför själva lönerevisionen.

Grundtanken är att du löneförhandlar för dig själv och vill du ha tips och råd inför lönesamtalet kan du kontakta akademikerklubben alternativt ditt centrala förbund.

Vill du att Akademikerföreningen på Proffice ska förhandla för dig?
Meddela oss detta senast den 16 september och fyll i nedanstående blankett.

Löneförhandlingsblankett

Skicka in blanketten tillsammans med ditt CV till: mailto:akademikerklubben@proffice.se

Har du några frågor?
Kontakta oss via mail akademikerklubben@proffice.se eller per tfn 073-34 34 162