Välkommen till oss

Välkommen till Saco-S föreningen vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som akademiker i myndigheten.

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi en lokal förening och vi är cirka 250 medlemmar från, för närvarande, 13 medlemsförbund. Föreningens uppgift är att bevaka, förhandla, kommunicera och informera i frågor som är av intresse för akademiker.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 13 MARS

Styrelsemöte

Videokonferenser 10:00 - 12:00

TORSDAG 11 APRIL

Styrelsemöte

Videokonferenser 13:00 - 15:00

TISDAG 14 MAJ

Styrelsemöte

Videokonferenser 10:00 - 12:00

15 - 16 MAJ