Välkommen till oss

Välkommen till Saco-S föreningen vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som akademiker i myndigheten.

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi en lokal förening och vi är cirka 250 medlemmar från, för närvarande, 13 medlemsförbund. Föreningens uppgift är att bevaka, förhandla, kommunicera och informera i frågor som är av intresse för akademiker.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 1 APRIL

Möte styrelse och alla ombud

Video och Skype 13:00 - 15:00

TISDAG 14 APRIL

Styrelsemöte 3 - 2020

Video och Skype 10:00 - 12:00

TISDAG 5 MAJ

Strategiskt arbete styrelsen

Stockholm 08:00 - 16:00

TORSDAG 7 MAJ

Styrelsemöte 4 - 2020

Video och Skype 10:00 - 12:00