Välkommen till oss

Välkommen till Saco-S föreningen vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som akademiker i myndigheten.

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi en lokal förening och vi är cirka 250 medlemmar från, för närvarande, 13 medlemsförbund. Föreningens uppgift är att bevaka, förhandla, kommunicera och informera i frågor som är av intresse för akademiker.

Kalendarium Visa hela kalendern

TORSDAG 24 OKTOBER

Styrelsemöte

Video och Skype 13:00 - 15:00

ONSDAG 27 NOVEMBER

Styrelsemöte

Video och Skype 13:00 - 15:00

TISDAG 17 DECEMBER

Styrelsemöte

Video och Skype 10:00 - 12:00