Välkommen till oss

Välkommen till Saco-S föreningen vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som akademiker i myndigheten.

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi en lokal förening och vi är cirka 250 medlemmar från, för närvarande, 13 medlemsförbund. Föreningens uppgift är att bevaka, förhandla, kommunicera och informera i frågor som är av intresse för akademiker.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 27 OKTOBER

Strategidag med styrelsen

Zoom 09:00 - 15:00

TISDAG 16 NOVEMBER

Möte styrelse och ombud

Zoom 13:00 - 15:00

TISDAG 23 NOVEMBER

Styrelsemöte 9

Zoom 13:00 - 15:00

ONSDAG 8 DECEMBER

Medlemsmöte på zoom

Zoom 15:30 - 16:30