Välkommen till oss

Välkommen till Saco-S föreningen vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som akademiker i myndigheten.

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi en lokal förening och vi är cirka 250 medlemmar från, för närvarande, 13 medlemsförbund. Föreningens uppgift är att bevaka, förhandla, kommunicera och informera i frågor som är av intresse för akademiker.

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 29 SEPTEMBER

Strategimöte, styrelsen

Video 08:30 - 15:30

ONSDAG 21 OKTOBER

Styrelsemöte

Video 10:00 - 12:00

TISDAG 17 NOVEMBER

Styrelsemöte

13:00 - 15:00