Välkommen till oss

Välkommen till Saco-S föreningen vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som akademiker i myndigheten.

Se vilka akademikerförbund som ingår i Saco-S här.

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi en lokal förening och vi är cirka 200 medlemmar från, för närvarande, 10 medlemsförbund. Föreningens uppgift är att bevaka, förhandla, kommunicera och informera i frågor som är av intresse för akademiker.

 

Kalendarium Visa hela kalendern

1 - 2 NOVEMBER

Strategidagar styrelsen

Örebro -Drottninggatan

TISDAG 14 NOVEMBER

Styrelsemöte

Zoom 13:00 - 15:00