Välkommen till oss

Välkommen till Saco-S föreningen vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som akademiker i myndigheten.

Se vilka akademikerförbund som ingår i Saco-S här.

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi en lokal förening och vi är cirka 270 medlemmar från, för närvarande, 9 medlemsförbund. Föreningens uppgift är att bevaka, förhandla, kommunicera och informera i frågor som är av intresse för akademiker.

 

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 30 NOVEMBER

TORSDAG 15 DECEMBER

Styrelsemöte

Zoom 13:00 - 15:00