Hoppa till huvudinnehåll

Lönebildning

Lönebildningen och löneprocessen är arbetsgivarens verktyg för att utveckla och nå verksamhetens mål. Lönen sätts lokalt. Saco-S centrala avtal anger därför inga nivåer utan endast hur och enligt vilka allmänna principer lönen sätts. När lönebildningen sker lokalt är det naturligt att löneläget och löneutvecklingen varierar mellan olika myndigheter och orter liksom inom och mellan myndighetens olika verksamheter.

Saco-S centrala och lokala löneavtal 

Som grund för Saco-S föreningens arbete med lönebildning finns Saco-S lönepolitik. Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat ett ramavtal om lön för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet. Avtalet kallas RALS-T. Saco-S föreningen i Specialpedagogiska skolmyndigheten har sedan tecknat ett lokalt löneavtal med arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om Specialpedagogiska skolmyndighetens lönebildning med Saco-S lokala och centrala löneavtal på intranätet (inloggning krävs) 

Vad är lönebildning och löneprocess?  

Lönebildningen och löneprocessen ska bidra till den statliga verksamhetens utveckling. Lönen ska vara individuell och differentierad och kopplad till hur du som medarbetare har bidragit till verksamheten och verksamhetens utveckling.

Lönenivå och löneutveckling ska vara konkurrenskraftig och marknadsmässig och du som medarbetare kunna påverka din lön och dina anställningsvillkor.

Saco-S föreningens arbete med lönebildning i Specialpedagogiska skolmyndigheten

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har myndighetens partsgemensamma lönebildningsgrupp arbetat fram en vägledning vid lönesättning. Du hittar det under Stödmaterial på myndighetens intranätssida om löner (inloggning krävs)

Under 2022 kommer det att bildas partsgemensamma lönebildningsgrupper i respektive verksamhetsområde. Det kommer att bli viktigt för att kunna koppla kompetensförsörjning till lönebildningsarbetet. Vill du veta vilka som ingår i ditt verksamhetsområdes lönebildningsgrupp, kontakta ditt ombud. Du hittar kontaktuppgifter till alla ombud här.

Är det snart dags för ett lönesättande samtal?

Saco-S har tips och råd inför lönesättande samtal, som vi listar nedan. Det är viktigt att du som medarbetare har genomfört ett medarbetarsamtal och minst 2-4 uppföljande samtal. Det är samtalen och din arbetsprestation under året som ligger till grund för hur din chef bedömer din prestation och din nya lön.

Löner sätts individuellt, men om du vill veta hur lönestatistiken ser ut har Saco-S ett verktyg där du kan söka löner för statligt anställda inom en yrkesgrupp. Vill du veta lönespannen för din yrkesgrupp eller liknande och hur din lön ligger till i förhållande till andra inom Specialpedagogiska skolmyndigheten? Du har möjlighet att fråga efter detta hos personalenheten på Specialpedagogiska skolmyndigheten genom att skicka in detta som ett ärende på Internservice. 

Publicerad: 2021-10-18

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Dela sidan