Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendevald

Våra förtroendevalda inom Specialpedagogiska skolmyndigheten är viktiga företrädare för Saco-S, våra värderingar och ställningstaganden. Som förtroendevald för Saco-S kan du göra stor skillnad på din arbetsplats. En av dina viktigaste uppgifter är att samverka med arbetsgivaren i samverkansgruppen. Inom Saco-S är vi övertygade om att samverkan, tidig dialog och ett lösningsfokuserat förhållningssätt är ett framgångsrecept.

Vad innebär det att vara fackligt ombud i Saco-S?

Det är roligt att vara ombud! Vi ombud engagerar oss i det fackliga arbetet med stöd av våra ledstjärnor. 

Som förtroendevalt ombud i Saco-S är du aldrig ensam. Styrelsen, med ordförande och vice ordförande i spetsen, finns för dig, i små som stora frågor. Har du en eller flera ombudskamrater är ni minst två som stöttar varandra i olika frågor på den samverkansnivå där du är ombud. Se vilka som är ombud för Saco-S i SPSM här.

Som förtroendevald har du också rätt och möjlighet till utbildning i fackliga frågor samt facklig tid. Myndigheten ser också positivt på det fackliga arbetet. Du har laglig rätt att arbeta fackligt och i dialog med din chef gör du upp om hur mycket tid du kan behöva och när det kan passa att förlägga ditt fackliga arbete. Ditt fackliga arbete ingår med andra ord i din arbetstid och ska också uppmärksammas vid lönesättning.

Som förtroendevald för Saco-S inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har du möjlighet att delta i utvecklingsdagar tillsammans med styrelse och andra förtroendevalda inom SPSM som sker under två dagar i maj och oktober varje år. Under utvecklingsdagarna lyfter vi angelägna och aktuella frågor och har mycket tid för erfarenhetsutbyte och trevligt umgänge.

Du företräder medlemmarna

Som förtroendevald för Saco-S inom SPSM företräder du medlemmarna i dialog och förhandling med arbetsgivaren. I uppdraget ingår också att kommunicera med, coacha och stötta dina medlemmar. Du bidrar också till att öka det fackliga engagemanget på arbetsplatsen. Nedan listar vi de områden som förtroendevalda i Saco-S arbetar med. 

  • Representerar medlemmar. Saco-S i SPSM följer myndighetens samverkansorganisation och som ombud, oavsett vilken enhet du själv tillhör, representerar du alla dem som är medlemmar i akademikerförbund som återfinns i ditt VO, din avdelning eller din skolenhet. Med andra ord medlemmarna på den samverkansnivå där just du är ombud. Det är viktigt att komma ihåg att vid arbetsplatsträffar (APT) har vi ingen facklig representation. Där företräder medarbetarna enbart sig själva.

  • Samverkan. Varje arbetstagarorganisation har två platser i myndighetens olika samverkansgrupper. Som ombud får du en god inblick i vad som är på gång och dina synpunkter som företrädare för
    Saco-S är viktiga.

  • Kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för Saco-S och som ombud kommer du att bidra i rekryteringsprocessen i olika rekryteringar

  • Lönebildningsarbete. Lönefrågor är viktiga och Saco-S driver frågan om att lönebildningsprocessen tydligt ska hänga ihop i det årshjul som beskrivs i avtalet. Som ombud kan du bli en av representanter för Saco-S i de lönebildningsgrupper som myndigheten valt att ha på VO-nivå.

  • Medlemsfrågor. Du får frågor från dina medlemmar som kan röra lön, arbetsmiljö, anställning med mera. Än en gång, du är inte ensam i detta utan har alltid andra att samråda och samarbeta med. Medlemmar och du som ombud har också alltid stöd av respektive akademikerförbund vid individinriktade medlemsärenden.

Är du intresserad att engagera dig och bli förtroendevald? Kontakta gärna Saco-S styrelse på saco-s@spsm.se

För dig som redan är förtroendevald

För dig som redan är förtroendevald för Saco-s inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns mycket mer information i Saco-S arbetsrum på intranätet.(Inloggning krävs) I arbetsrummets dokumentmapp finns till exempel mer information om det du behöver känna till som ombud, till exempel kompetensförsörjning, lönebildning och RALS, att vara ombud, rekryteringsprocessen, Saco-S föreningens interna arbete och samverkan. 

Som förtroendevald för Saco-S har du också rätt att gå utbildningar riktade till Saco-S ombud i statlig sektor. För vår del är det vårt kontaktförbund Akavia som anordnar fackliga utbildningar. Läs mer om det här: Utbildningar för dig i statlig sektor

Se vilka som är våra ombud för Saco-S i SPSM. 

Handbok för förtroendevalda

Saco-S Din roll och ditt uppdrag

Publicerad: 2022-03-11

Senast uppdaterad: 2022-03-11

Dela sidan