Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Saco-S representerar medlemmars intressen i Specialpedagogiska skolmyndighetens samverkansgrupper. Saco-S och övriga arbetstagarorganisationer har tillsammans med arbetsgivaren tagit fram ett samverkansavtal, Samverkan för framtiden, för att främja öppen och tidig dialog.

Varför samverkan? 

Samverkan ger både dig som medlem och Saco-S möjlighet att vara delaktiga i och påverka personal-, ekonomi-, arbsmiljö- och verksamhetsfrågor. Det är främst genom samverkan som vi i Saco-S kan nå Våra ledstjärnor

Saco-S representerar medlemmar i generella och övergripande frågor i representativ samverkan medan medlemmar kan påverka genom direkt samverkan. Läs mer om hur du som medlem själv kan påverka i avsnittet ”Har du synpunkter och vill påverka?” 

Myndighetens intranätssida har information om myndighetens samverkan och vårt samverkansavtal med myndigheten, Avtal för samverkan för framtiden vid Specialpedagogiska skolmyndigheten

(inloggning krävs)

Saco-S i samverkan

Saco-S finns representerade i olika samverkansgrupper på myndigheten. Se vilka som är våra ombud och i vilka samverkansgrupper vi finns representerade.

Styrelsen för Saco-S ska under 2024:

·         Arbeta för kvalitet i representativ samverkan genom att stötta och utbilda ombud med fokus på lönebildningsarbete

·         Arbeta för kvalitet i direktsamverkan genom att stötta och informera medlemmar

·         Arbeta proaktivt och kvalitetssäkra processer utifrån det lokala samverkansavtalet

·         Arbeta för god samverkan med arbetsgivaren i aktuella frågor i verksamheten

·         Arbeta för ett gott samarbete mellan arbetsmiljöombud och fackliga ombud.

Du kan ta del av samverkansgruppernas protokoll i myndighetens dokumentbibliotek 

(inloggning krävs). 

Hur utser vi ombud i samverkansgrupper? 

Alla Saco-S ombud representerar Saco-S i samverkan. Det är medlemmarna som väljer ombuden. Är du intresserad av att vara ombud, kontakta gärna ditt Saco-S ombud eller Saco-S styrelse. Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald. 

Saco-S styrelse ansvarar bland annat för att skapa forum för utbildning, erfarenhetsutbyte och stöd för dig som ombud. Ombud och styrelse delar ansvar för motsvarande stöd till medlemmarna i deras direktsamverkan som är den viktigaste formen för samverkan.

Har du synpunkter och vill påverka? 

Direktsamverkan är den viktigaste formen för samverkan, där du som medlem själv kan påverka din arbetsmiljö, lön och karriärmöjligheter i dialog med din chef. Direktsamverkan sker till exempel i medarbetarsamtal och på APT. 

Du kan också alltid kontakta ditt ombud om du vill ha tips och råd eller vill framföra synpunkter som berör ledningsstruktur, organisation eller övergripande frågor som ombudet kan lyfta i samverkan. 

Saco-S ombud bjuder regelbundet in till  medlemsmöten på verksamhetsområdes- och avdelningsnivå. Att delta är frivilligt, men du har rätt att delta i totalt 5 timmars medlemsmöten på betald arbetstid per år. 

Publicerad: 2021-10-18

Senast uppdaterad: 2022-03-11

Dela sidan