Välkommen till oss!

Sacorådet i Örebro kommun består av tio Sacoförbund med den gemensamma nämnaren att det företräder Sveriges akademiker.

Sacoförbunden samarbetar och uppträder i vissa sammanhang gemensamt gentemot arbetsgivaren och därför behövs ett Sacoråd för att samordna detta arbete. Sacorådet arbetar med frågor som rör samverkan och arbetsmiljö.