Hoppa till huvudinnehåll

Saco och förbunden i Örebro kommun

I Örebro kommun är det 11 förbund som är organiserade i Saco: Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Psykologförbund (Sveriges Skolledare, Sveriges Lärare).

Nästan alla dessa samverkar på lokal nivå i ett Sacoråd. Sveriges Lärare  och Sveriges skolledare står utanför på grund av sin storlek och sedan finns det ett par förbund som idag saknar representant. 

Det är ditt förbund som driver dina yrkesfrågor och ger dig stöd i individfrågor som till exempel lön. Men det är det lokala Sacorådet som driver mycket av det fackliga arbetet på arbetsplatsen som handlar om arbetsmiljö och samverkan.

Sacorådet sammanträder ungefär en gång i månaden. Idag består rådet av ett tiotal ordinarie ledamöter med representanter från Akademikerförbundet SSR, DIK, Akavia, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Psykologförbund. Här bredvid hittar du länkar till samtliga förbund.

Saco centralt

Saco står för Sveriges akademikers centralorganisation och är partipolitiskt obundet. Saco kämpar för ett starkare Sverige med kunskapen i centrum. Kunskap och utbildning är självklara förutsättningar för välfärd och utveckling. Saco arbetar för att skatte- och socialförsäkringssystemet ska främja arbete och utbildning. Det är viktigt både för samhället och för individen att det lönar sig att satsa på en akademisk utbildning. Saco arbetar för att utveckla akademikers arbetsmiljö och rättigheter. Det handlar till exempel om anställningstrygghet, anställningsformer, diskriminering i arbetslivet, inflytande på arbetsplatsen, stress och om delaktighet i jobbet.

Saco som centralorganisation samlar 21 fristående fackförbund.

Publicerad: 2015-11-30

Senast uppdaterad: 2023-01-11

Dela sidan