Hoppa till huvudinnehåll

Samverkansgrupper

Örebro kommuns lokala samverkansavtal ska ge förutsättningar för att arbetsgivare, fackliga organisationer, medarbetare och skyddsombud ska arbeta tillsammans för en väl fungerande verksamhet och en bra arbetsmiljö. Intentionen med samverkan är att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter i arbetet med verksamhetsutveckling vilket leder till ökat engagemang.

Arbetsmiljöfrågorna ska hanteras på rätt nivå av dem som själva berörs, det vill säga i första hand av chef och medarbetare på den egna arbetsplatsen. Första nivån för samverkan är alltså APT, arbetsplatsträff. Om ärendet påverkar flera olika enheter/arbetsplatser ska det tas upp i samverkansgruppen som tillhör förvaltningen (se bilden ovan). Varje förvaltning har en egen samverkansgrupp. Om ärendet påverkar flera olika förvaltningar ska det tas upp på Central samverkan där alla förvaltningar i Örebro kommun ingår. Den finns inte med på bilden men ligger alltså direkt under kommundirektören Peter Larsson och leds av HR-direktör Lars-Åke Brattlund som ingår i kommundirektörens stab.

Publicerad: 2017-06-27

Senast uppdaterad: 2023-01-11

Dela sidan