Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023-2024 för Saco i Örebro kommun

  • SACO i Örebro kommun ska vara en aktiv och professionell part i allt arbete som arbetsgivaren bedriver och som rör våra medlemmar.

  • Driva de gemensamma krav alla Saco-förbunden har gällande lönepolitik. I samband med MBL inför Övergripande Strategi och Budget (ÖSB) överlämna eventuella skriftliga synpunkter från respektive förbund samt en gemensam skrivelse från SACO kring hela ÖSB.

  • Anordna minst en utbildningsdag per år för Saco’s samverkansombud/ skyddsombud. Utbildningen tar upp aktuella frågor i kommunen och pågår en halvdag med lättare förtäring i form av kaffe och smörgås eller lunch.

  • Arbeta för att hitta nya Saco-ombud genom att nuvarande ombud informerar sina kollegor på ett APT om vad de gör som ombud i samverkansgrupp, skyddskommitté, som skyddsombud och så vidare.

  • Introduktion av nya Saco-ombud fortlöpande via expeditionen.

  • Hålla Saco-rådsmöten ungefär en gång i månaden där alla förbund bjuds in. Uppehåll görs under sommarsemestrarna. Deltagarna bjuds på fika alt. lunch.

  • Utse två representanter från Saco-rådet som åker på den årliga kursen för fackliga sekreterare som anordnas av SACO centralt.

  • Under hösten anordna en föreläsning för SACO medlemmar om förslagsvis AFA försäkring.

  • Hålla en arbetsmiljöutbildning för nya ombud

       
        Saco-rådet
        230322

 

Publicerad: 2017-02-14

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Dela sidan