Samverkan

Publicerad: Tisdag 31 jan 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 31 jan 2017

Länk till Örebro kommuns hemsida om facklig samverkan, klicka här

Här hittar du:
- Samverkansavtal inkl bilagor
- Beskrivning av samverkanssystemet
- Mötestider för central samverkan
- Protokoll från samtliga samverkansgrupper
- Info om skyddskommitéarbete
...och annan relaterad information