Skyddsombud

Som skyddsombud företräder du dina kolleger i arbetsmiljöfrågor och att verkar för att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Genom uppdraget som skyddsombud har du därför möjligheter att vara med och påverka arbetsmiljön på din arbetsplats. Läs mer om uppdraget i foldern som du hittar här nedan.

Senast uppdaterad: Tisdag 13 jun 2017

Huvudskyddsombud

Förutom skyddsombudet som ansvarar för arbetsmiljön på sin arbetsplats finns huvudskyddsombud för Saco. Huvudskyddsombuden samordnar skyddsombuden och kan också gå in vid arbetsmiljöproblem som påverkar flera olika arbetsplatser eller en hel förvaltning. Sacos huvudskyddsombud är:

Kerstin Eriksson - Stadsbyggnadsförvaltningen

Hanna Schwager - Vård och Omsorgsförvaltningen

Ove Carlsson - hela Örebro kommun

Carina Laurin Stensson - hela Örebro kommun