AFA Försäkring

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar de anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Inom de områden i arbetslivet där de ser problem med skador kan de utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.

Publicerad: Tisdag 13 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 11 jan 2023

Läs mer om AFA Försäkring, klicka här!