Ditt förbund

Det lokala Sacorådet driver det fackliga arbetet på arbetsplatsen som handlar om arbetsmiljö och samverkan men det är ditt egna förbund som driver dina yrkesfrågor och ger dig stöd i individfrågor som till exempel lön.

Publicerad: Tisdag 13 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 11 jan 2023

Här kan du hitta just ditt förbunds hemsida för mer information och kontaktuppgifter till dina ombud.