Saco-expeditionen

Vi är två samordnare som jobbar på Saco-expeditionen, Carina Laurin Stensson och Ove Carlsson. För att kunna hjälpa våra medlemmar på bästa sätt har samordnarna olika ansvarområden, de ser du här nedan. Antingen tar man kontakt direkt med någon av oss eller mailar vår gemensamma funktionsbrevlåda som kollas dagligen. Välkommen!

Senast uppdaterad: Torsdag 21 dec 2017

Carina Laurin Stensson
Ansvarområden: Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, Tekniska förvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen
saco@orebro.se
019 - 21 30 96

Ove Carlsson
Ansvarområden: Förvaltningarna Grundskola/Förskola, Förvaltningen för funktionsnedsatta och Socialförvaltningen.
saco@orebro.se
019 - 21 40 79