Företroendevalda

De förtroendevalda finns för att ge råd och stöd.

Publicerad: Söndag 4 feb 2018

Senast uppdaterad: Söndag 4 feb 2018

Under årsmötet varje år väljs de förtroendevalda. Dessa personer har till uppgift att representera och hjälpa ASI's medlemmar.