Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivavtal

Teknikavtalet, även kallat TAG, är ett kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna.

Kollektivavtal kompletterar lagstiftningen. Semesterdagar, arbetstider och rätten till föräldraledighet regleras i svensk lagstiftning. Det gäller alla som är anställda i Sverige. Men lagarna omfattar långt ifrån allt och anger bara en miniminivå. Som komplement finns därför de kollektivavtal som förhandlas fram mellan Sveriges Ingenjörer och de organisationer som företräder arbetsgivare.
Avtalet omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Blir du anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du känna dig säker på att du får bra arbetsvillkor. De villkor som kollektivavtalet innehåller är bindande för företaget. Medbestämmandelagen säger att arbetsgivare måste förhandla med den part som de har kollektivavtal med inför större förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om organisation, chefstillsättningar eller anställningsvillkor. Förhandlingarna sker då med de förtroendevalda som har god kunskap om arbetsplatsen och kan påverka för din räkning.

Publicerad: 2024-03-08

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Dela sidan