Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

Att du har en bra och fungerande arbetsmiljö är väldig viktig ur flera aspekter. ASI jobbar aktivt med frågan kring arbetsmiljö.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

En lista över vilka skyddsombud som finns representerade på företaget hittar du via denna sökväg (kopiera och klistra in i filhanteraren): \\ad101.siemens-energy.net\dfs\EnergyFS\EMEA\EHS\Skyddsombud - Public\2. PTK-L

Länk till viktiga föreskrifter från arbetsmiljöverket

Publicerad: 2018-04-19

Senast uppdaterad: 2018-04-19

Dela sidan