MÅNDAG 11 JUNI
Finspång

Styrelsesammanträde

11:30 - 16:00

Ångbåten Kristina

Medlemsmöte där vi tar upp de senaste händelserna inom föreningen.