Dialog

Publicerad: Fredag 20 apr 2018

Senast uppdaterad: Fredag 20 apr 2018

Medarbetaren och chefen ska under året ha en kontinuerlig dialog om medarbetarens prestation.

Med detta menas att i vardagen föra en allmän diskussion rörande medarbetarens arbetsuppgifter och prioriteringar utifrån hur affärsverksamheten utvecklas. Att både chefen och medarbetaren på eget initiativ lyfter funderingar och oro om hur vida målen kommer nås och prioriteringar som behövs etc.