Lönekartläggning

Arbetsgivaren ska årligen genomföra lönekartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor samt upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika och likvärdigt arbete.

Publicerad: Fredag 20 apr 2018

Senast uppdaterad: Fredag 20 apr 2018

Lönekartläggning och analys behöver inte betyda att det ska vara lika lön för lika arbete. Det handlar om att skillnader i lön ska vara sakliga och gå att förklara genom exempelvis verksamhetens lönekriterier. Löneskillnader ska inte ha samband med kön.