Hoppa till huvudinnehåll

Fackligt förtroendevalda

Information för dig som är fackligt förtroendevald för Saco i Region Stockholm.

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.

Policy för Sacorepresentanter i samverkansgrupper

Representanter till samverkansgrupper skall utses på allmänt utlyst medlemsmöte alternativt Sacoråds möte. 

Ordinarie representant/er och suppleant/er till samverkansgrupp bör utses från olika förbund inom Saco.

Mandatperioden för representation i samverkansgrupper beslutas av lokala Sacorådet.

Representanter i samverkansgrupp skall vara medvetna om Saco-mandatets innebörd. Han/hon representerar samtliga förbund inom Saco och det åligger honom/henne att hos övriga förbundsrepresentanter förankra frågeställningar och synpunkter innan beslut tas i samverkansgrupp.
Förbundsspecifika frågor t ex LAS och AB samt individärenden skall inte handläggas i samverkansgrupp eller på Saco-mandat utan av berört förbund. Vid minsta tvekan skall lokala Sacorådet kontaktas.

Samverkan som ersätter MBL-förhandling enligt §§ 11 och § 19 sker på  Saco-mandat, men det åligger Saco-representant som förhandlar att kontakta det förbund vars medlemmar berörs av den aktuella förändringen. Om arbetsgivaren t ex i en omorganisationsförhandling föreslår att en psykologtjänst- eller kuratorsbefattning skall dras in skall Saco-företrädaren samråda med Sveriges psykologförbund eller SSR före förhandlingen. 

MBL § 14, s k central förhandling, påkallas av respektive förbund.

Samverkansavtalen ger möjlighet för sakkunnig att företräda sitt förbund i samverkansgrupp och för att kunna utnyttja detta måste naturligtvis förbunden få information om vad som är på gång. Det gäller således för Saco-representanten/erna att läsa förhandlingsunderlaget noggrant och kontrollera om det kan finnas intresse för något förbund att delta i förhandlingen. Det är bättre att kontakta förbunden en gång för mycket än för lite.

Ni är naturligtvis välkomna att ringa till Centrala Sacorådet om ni har synpunkter eller frågor.

Publicerad: 2021-11-23

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Dela sidan