Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska styra verksamheten så att denna inte leder till ohälsa och olycksfall. För att klara detta måste arbetsmiljöhänsyn integreras i hur hela verksamheten styrs. Arbetet med att upptäcka och förebygga eller åtgärda risker behöver även bedrivas med systematiska rutiner för att bli framgångsrikt.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete i föreskriften 2001:1 och vägledning till SAM, se nedan.

Publicerad: 2021-11-23

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Dela sidan