Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte 1 december 2021

Onsdagen den 1 december 2021 hölls centrala sacorådets årsmöte för 2021. Då valdes en ny styrelse och verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 2022 presenterades.

Några punkter ur verksamhetsberättelsen

  • Våren 2021 erbjöds medlemmarna en föreläsning avseende diskriminering särskilt relaterat till de nationella minoriteterna.
  • Regionens centrala samverkansgrupp har haft möten ungefär en gång per månad -- minnesanteckningar har förts och finns tillgängliga
  • Utöver CSG har två olika beredningsgrupper funnits under merparten av året -- en för personalfrågor och en för upphandlingsfrågor
  • Chefstillsättningar -- vid tillsättning av t ex förvaltningsdirektör eller annan chef som har stor påverkan utöver egen förvaltning, kallas Sacorådets ordförande till intervju och MBL
  • Långtidsutredningen 2040 -- vi har deltagit två workshops vad gäller långtidsutredningen
  • Distansavtal -- för de centrala förvaltningarna på Lindhagensgatan har förbunden förhandlat fram ett distansavtal. I samband med det har vi organiserat tvärfackligt samråd och möten för de deltagande förhandlarna
  • Kompetensutveckling/träff för sex största Sacoråden i regioner och kommuner -- Yvonne Dellmark och Liisa Holtay deltog från Region Stockholm. Temat för mötet var konsekvenser Corona/Covid19

Ladda ner hela dokumentet med länken till höger på sidan!

Publicerad: 2021-12-02

Senast uppdaterad: 2021-12-02

Dela sidan