Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombud

Som skyddsombud spelar du en mycket viktig roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet.Din uppgift är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöarbetet och bevaka att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. 

Genom uppdraget som skyddsombud har du därmed möjligheter att vara med och påverka arbetsmiljön på din arbetsplats. Läs mer i Sacos skrift Vara skyddsombud (PDF).

Grunden i arbetsmiljölagstiftningen finns i arbetsmiljölagen 1977:1160  (som är en ramlag). Bra läsning är Arbetsmiljölagen med kommentarer. För att få reda på vad reglerna innebär i praktiken behöver man även läsa Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut.

Några exempel på viktiga föreskrifter:
Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02)
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)
Belastningsergonomi (AFS 2012:02)
Åtgärder vid hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2)
Social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet
uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. För mer information se föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

En arbetsmiljöfrågas väg kan beskrivas enligt bilden.

Illustrationen kommer från Sveriges läkarförbund

 

Publicerad: 2021-11-23

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Dela sidan