Hoppa till huvudinnehåll

MSG och Arbetsmiljökommitté februari

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats på Zoom 13-14 februari På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna och rapport från de olika arbetsgrupper som bereder olika frågor

MSG i februari ägnades till stor del åt dialog om samverkansorganisationen och hur vi bäst bedriver samverkansarbetet. I den dialogen deltog samtliga verksamhetsområdeschefer.

Under arbetsmiljökommittén fördes bland annat dialog inför upphandling av ny företagshälsovård.

Mer från samverkansmötena finns att läsa i MSG-protokollen som, så snart de är signerade,  läggs ut på intranätet.

Publicerad: 2024-02-15

Senast uppdaterad: 2024-02-15

Dela sidan