Hoppa till huvudinnehåll

MSG mars

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats på Zoom 19 mars. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från ledningen, Budget, Information från arbetstagarorganisationerna.

Vid MSG i mars fick vi information från Ramboll om den översyn de har gjort av stödet till kärnverksamheterna. Rapporten med förslag finns nu klar. Titta gärna på senaste GD-brevet på intranätet. Där berättar representant för Ramboll mer om rapporten. Frågor kring rätt verksamhetsstöd, omlokalisering och omställning kommer fortsättningsvis att hanteras i MBL-förhandlingar.

Mer från samverkansmötena finns att läsa i MSG-protokollen. Så snart de är signerade läggs de ut i dokumentbiblioteket på intranätet.

Publicerad: 2024-04-02

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Dela sidan