Välkommen!

Föreningen Saco-S Domstol är lokal part för alla medlemmar i Saco-S-förbund som arbetar vid Sveriges Domstolar, sammanlagt omkring 3 200 personer. Föreningen tecknar sådana lokala avtal som gäller för hela domstolsväsendet med Domstolsverket som motpart.

Är du nyanställd eller har du bytt tjänst inom Sveriges Domstolar? Klicka här för att logga in på Akavia och uppdatera uppgifterna om din arbetsgivare så att du kan få relevant information från oss. 

Saknar ni facklig representation på din arbetsplats? Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig i ditt engagemang!

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.