Hoppa till huvudinnehåll

Lön

Grundläggande bestämmelser om lönesättningen på det statliga området finns i det centrala ramavtalet om löner m.m. för arbetstagare hos staten mellan Saco-S och Arbetsgivarverket (RALS 2010-T). För notarier, fiskaler och assessorer bestäms lönepåslagen genom tariffer, medan individuell lönesättning gäller för samtliga medarbetare som inte är under utbildning. Lönerevision sker enligt det lokala avtalet årligen per den 1 april.

Läs mer om lönesättningen vid Sveriges Domstolar här.

Fr.o.m. den 1 april 2022 är notarielönen 29 100 kr för nivå 1 och 31 400 kr för
nivå 2. För mer information om notarietjänsten, se domstol.se/notarie

Inom ramen för 2014 års lönerevision bilagerades till förhandlingsprotokollet en vision om notarietjänstgöringen ur ett långsiktigt perspektiv. I visionen betonas bland annat vikten av att notariernas löner är konkurrenskraftiga i förhållande till andra jämförbara grupper på arbetsmarknaden och att ett viktigt led i detta arbete är att granska lönebilder för jämförbara grupper. Parterna har därför i årets förhandlingsprotokoll åtagit sig att inför nästa lönerevision presentera lönebilden för de juristgrupper som parterna anser vara jämförbara med notarier.

Publicerad: 2016-10-20

Senast uppdaterad: 2022-03-31

Dela sidan