Hoppa till huvudinnehåll

FAQliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar.
 • Vad roligt att du vill engagera dig i Saco-S!

  Hör av dig till oss på saco-s.domstol@dom.se så kan vi berätta mer om vad det innebär att representera Saco-medlemmarna vid din domstol. Du kan även läsa mer om Din roll och ditt uppdrag på Saco-S hemsida.

  Det går såklart också att ta kontakt direkt med någon i styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter här.

 • För att starta en lokal-lokal förening börjar du med att höra av dig till oss på saco-s.domstol@dom.se

  Vi kommer då att ta kontakt med dig och hjälpa er medlemmar på domstolen för att komma igång med föreningen. Vi har material och information om bl.a. vad er roll som förtroendevalda innebär och Saco-S fackliga politik. 

  Vi kommer också bistå er med kallelse till det konstituerande mötet och att anta stadgar. Saco-S har nya normalstadgar som du hittar här

 • Om du inte vet vem som är facklig representant på din domstol är du välkommen att höra av dig till oss på saco-s.domstol@dom.se så ska vi hjälpa dig!

 • Enligt vårt centrala löneavtal (RALS 2010-T) och vårt lokala löneavtal med Domstolsverket, ska arbetsgivaren tydligt motivera varför du lönesätts till en viss nivå i lönerevisionen. Om du inte anser att arbetsgivaren har lämnat en tydlig motivering ska du i första hand begära en sådan. 

  Om du fortfarande inte kommer överens med arbetsgivaren om din nya lön kan du vara oenig.

  För ordinarie domare och hyresråd sker oenighetshanteringen genom lokal kollektivavtalsförhandling. Denna sköts av Saco-S Domstol. Oenighet för övriga medarbetare med individuell lönesättning sker i form av ett fyrpartssamtal där medarbetaren och chefen presenterar sin uppfattning för en annan arbetsgivarrepresentant och en lokal-lokal facklig representant. 

  I oenighetshanteringen ska skälen för den tänkta lönesättningen redovisas utifrån de fastställda lönekriterierna. I de fall överenskommelse om ny lön inte kan uppnås trots oenighetssamtal beslutar arbetsgivaren om ny lön. 

 • Inom arbetsrätten finns det många tidsfrister att förhålla sig till i samband med en risk för att en anställning hotas. 

  Om du riskerar att bli uppsagd eller omplacerad ska du därför omedelbart kontakta ditt medlemsförbund och saco-s.domstol@dom.se

  Klicka här för att hitta ditt Saco-S förbund. 

Publicerad: 2023-01-23

Senast uppdaterad: 2023-01-23