Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstgöringsbetyg

Efter avslutad notarietjänstgöring utfärdas ett bevis över tjänstgöringen. Du får också ett tjänstgöringsbetyg som ska spegla dina arbetsprestationer och kunskaper och färdigheter.

Bevis om notarietjänstgöring utfärdas av den domstol där tjänstgöringen avslutas. Av beviset framgår hos vilka arbetsgivare och under vilken tid anställningen varat.

Betyg över notariens tjänstgöring är ett arbetsbetyg som ska kunna användas av notarien när denne söker annan anställning. Enligt Domstolsverkets anvisningar för utformning av tjänstgöringsbetyget ska betyget ska återspegla notariens insatser kvalitativt sett samt ge en sammanfattning av hur tjänstgöringen fullgjorts, så att en blivande arbetsgivare ska kunna få en bild av notarien som professionell medarbetare.

I betyget bör under skilda rubriker redovisas följande:

Presentation av domstolen

 • Domstolens storlek och organisation
 • Notariernas arbetsuppgifter i generella termer och graden av delegering av arbetsuppgifter till notarier
 • Eventuella speciella förhållanden som råder vid domstolen med avseende på notariernas tjänstgöring

Tjänstgöringens innehåll

 • Notariens arbetsuppgifter
 • Just denna notaries tjänstgöring i domstolen ska beskrivas

Utlåtande över notariens tjänstgöring

 • Yrkesskicklighet

 • Omdöme

 • Samarbetsförmåga

 • Arbetsförmåga

 • Självständighet

 • Övrigt

Enligt Domstolsverkets riktlinjer för handledning av notarier ska uppföljningssamtal hållas med notarien. Samtalet ska alltid innehålla tydlig information om hur domarna hittills har bedömt notariens yrkesskicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetsförmåga och självständighet. Samtalet ska också innehålla en tydlig information om vad notarien kan förbättra under den fortsatta tjänstgöringen och hur notarien kan göra för att åstadkomma förbättringar. Läs mer om handledarskapet och ladda ner riktlinjerna här.

Innan betyget utfärdas ska domstolschefen samråda med de domare som haft uppföljningssamtal med notarien under tjänstgöringstiden, samråd ska också ske med andra personalkategorier med vilka notarien samarbetat.

Domstolschefen eller den domare som domstolschefen utser ska gå igenom tjänstgöringsbetyget med notarien innan denne lämnar domstolen. Det skriftliga tjänstgöringsbetyget bör överlämnas vid det tillfället eller sändas till notarien snarast efter det att notarien lämnat sin anställning.

Publicerad: 2016-10-20

Senast uppdaterad: 2022-03-31

Dela sidan