Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Fram till vilken tidpunkt får man tillgodoräkna sig anställningstid som sidomerit?

Om man har en tillvidareanställning får man tillgodoräkna sig den tid man arbetar fram till tillträdesdagen för notarietjänstgöringen.

 

Får man räkna ihop arbete hos flera arbetsgivare? Kan man räkna ihop anställningstiden om man har arbetat fem månader med arbete i grupp 2 och två månader med arbete i grupp 1?

Ja, då kan man räkna det som sju månaders arbete i grupp 2. Anställningstiden kan dock inte läggas samman för att räknas som sju månaders arbete i grupp 1.

 

Hur många dagar får man vara frånvarande innan tjänstgöringstiden förlängs?

Man får vara frånvarande av annan anledning än semester maximalt 24 arbetsdagar vid förordnande på två år och 30 arbetsdagar vid förordnande på två och ett halvt år. Om man har ett förordnande som är kortare än två år respektive två och ett halvt år förkortas den tillåtna frånvaron med en arbetsdag per minskad förordnandemånad.  

 

Kan man ansöka om att få byta domstol?

Nej, man måste säga upp sig och sedan söka på nytt. Man får dock tillgodoräkna sig den tid man redan arbetat som notarie. Uppsägningen ska göras senast den sista dagen för ansökan till annan notarietjänst.

 

Hur lång uppsägningstid har man som notarie?

Under det första året är uppsägningstiden en månad och under det andra året är denna tid två månader.

 

Har man rätt att få ett tjänstgöringsbetyg om man slutar sin notarietjänstgöring i förtid?

Ja, om man har varit anställd i mer än sex månader och begär ett sådant betyg.

 

Kan man överklaga tjänstgöringsbetyget?

Nej, betyget är inte överklagbart.

Publicerad: 2016-10-21

Senast uppdaterad: 2016-10-21

Dela sidan