Hoppa till huvudinnehåll

Handledarskap

Saco-S Domstol anser att ett väl fungerande handledarskap för notarier är nyckeln till en god utbildning och en effektiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö.

Av Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol (DVFS 2013:1 och DVFS 2016:6) framgår att varje notarie ska ha en handledare som är domare. Handledaren ska utgöra ett stöd i arbetet och främja notariens utveckling.

En förutsättning för ett gott handledarskap är att handledarrollen besätts med personer som har god erfarenhet av domarrollen, samt tid och ett genuint intresse av att handleda notarier. Domstolscheferna bör föra en konstruktiv diskussion med notarierna om hur en lämplig handledare bör vara. Handledarskapets innehåll kan med fördel preciseras i en notarieplan, men ska framför allt fungera väl i praktiken så att varje notarie utvecklas och får den utbildning han eller hon har rätt att få under sin tjänstgöringstid.

Enligt Notarienämndens föreskrifter ska notarien fortlöpande få vägledning och instruktioner, samt kontinuerligt få återkoppling på arbetet. Lagmannen eller den domare som lagmannen utser ska fortlöpande underrätta notarien om hur arbetsinsatserna bedöms, och med lämpliga mellanrum hålla uppföljningssamtal. Vid dessa samtal ska notarien underrättas om kvaliteten på sina insatser. Samtalen ska hållas minst varje halvår och i samband med byte av avdelning eller enhet. Vidare ska notariens tjänstgöring vid domstolen inledas med en introduktion och ett avslutningssamtal hållas med honom eller henne. Enligt Jusek bör handledaren även delta i betygssättningen av notarier.

Att handleda notarier - riktlinjer

Domstolsverket har tagit fram riktlinjer för handledningen av notarier. Du hittar riktlinjerna på Sveriges Domstolars intranät. Du kan också ladda ner riktlinjerna här till höger på sidan.

 

Publicerad: 2016-10-21

Senast uppdaterad: 2016-10-21

Dela sidan