Hoppa till huvudinnehåll

Mål

Medarbetaren och chefen diskuterar och fastslår mål för kommande affärsår. Det bör vara 2-5 individuella mål som pekar ut riktningen om vad som är viktigast för medarbetaren att fokusera på under året. Målen kan ändras under året om större förändringar sker i verksamheten. För att kunna sätta bra mål används SMART:a mål. Ett mål ska därför vara både specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt.

Publicerad: 2018-04-20

Senast uppdaterad: 2018-04-20

Dela artikeln