Hoppa till huvudinnehåll

Prestationsutvärdering

Chef och medarbetare genomför utvecklingssamtal enligt företagets riktlinjer för hur utvecklingssamtal ska genomföras. Dialogen rör på ett tydligt sätt föregående års prestation och framtida utmaningar/utveckling för medarbetaren. I samtalet bör nedanstående diskuteras:

  • Medarbetarens prestation. Prestationsutvärderingen ska vara en helhetsbedömning av kombinationen måluppfyllelse och hur medarbetaren agerar.
  • Medarbetarens framtid. Diskussionen rör framtida ambitioner, intresse för karriär, medarbetarens livssituation etc.
  • Trivsel. Diskussionen ska behandla arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsbelastning, trivsel i gruppen, utmaningar och vad som kan öka trivseln.
  • Feedback till chef. Vad ska chefen fortsätta med, börja med, sluta med.
  • Kompetensutveckling. Vad behöver medarbetaren utveckla för att prestera bättre, vilka utvecklingsområden behövs inför framtiden, vilka aktiviteter ska genomföras under kommande år, tidsplan med ansvarig etc.
Publicerad: 2018-04-20

Senast uppdaterad: 2018-04-20

Dela sidan