Hoppa till huvudinnehåll

Lönesamtal

Lönesamtal 1

Lönesamtal 1 är ett samtal om förutsättningar. Chef och medarbetare har ett inledande samtal med återkoppling till utvärderingen av medarbetarens prestation. Chef ansvarar för att kalla till mötet. Nulägesbild och löneprinciperna diskuteras. Medarbetaren lämnar sina förväntningar på lönehöjning utan att en ny lön fastställs.

Läs mer om hur du kan förbereda dig

Lönesamtal 2

Efter en godkänd avstämning genomför chef och medarbetare ett lönesamtal för att fastställa en ny lön. Chef ansvarar för att kalla till mötet. Både medarbetare och chef ska vara väl förberedda inför detta samtal. Vid detta samtal finns en möjlighet till ajournering för att båda parter ska ha en möjlighet att överväga löneförslaget. Samtalet ska vara personligt och ske på plats, men kan om särskilda skäl finns ske via telefon/teams.
När lönesättande chef och medarbetare är överens om den nya lönen ska den dokumenteras. I och med att detta dokument upprättas är den nya lönen fastställd. Begär inte medarbetaren förstärkt lönesamtal är den nya lönen fastställd efter det individuella lönesamtalet. 

Förstärkt lönesamtal

Det förutsätts att lönesättande chef och medarbetare konstruktivt och med ömsesidig förståelse anstränger sig så långt som möjligt för att komma överens i lönesamtalet.
Syftet med det förstärkta lönesamtalet är dels att säkerställa att relevanta processer följs och att löneprinciperna beaktas, dels att stötta dialogen mellan lönesättande chef och medarbetare.
Medarbetare som begär förstärkt lönesamtal ska underrätta lönesättande chef samt lokal facklig part om detta inom en vecka från lönesamtalet. Medarbetaren ska underrätta lönesättande chef och facklig part om vad missnöjet består av för att lönesättande chef och facklig part ska kunna förbereda sig inför det förstärkta lönesamtalet. Förstärkt lönesamtal bör därefter hållas inom två veckor. Efter det förstärkta lönesamtalet fastställs den nya lönen.

Läs mer om löneprinciperna

För att begära ett förstärk lönesamtal ber vi dig kontakta oss via mail på asi.se@siemens.com där du förklarar vari missnöjet med årets lönesamtal består.

Publicerad: 2018-04-20

Senast uppdaterad: 2018-04-20

Dela sidan