Hoppa till huvudinnehåll

Samtal om förutsättningar

Chef och medarbetare har ett inledande samtal med återkoppling till utvärderingen av medarbetarens prestation. Chef ansvarar för att kalla till mötet. Nulägesbild och löneprinciperna diskuteras. Medarbetaren lämnar sina förväntningar på lönehöjning utan att en ny lön fastställs.

Förbered dig!

Genom att förbereda dig inför ditt lönesamtal ger du din chef rätt förutsättningar att sätta en rättvis lön. Följande checklista kan vara ett bra hjälpmedel

  • Hur har dina arbetsuppgifter och ditt ansvar förändrats sedan den senaste revisionen?
  • Har du uppfyllt de mål som sattes i utvecklingssamtalet?
  • Ta fram några konkreta exempel på goda prestationer under året.
  • Har din ökade erfarenhet gjort att du löser problem snabbare, arbetar effektivare, kan åta dig mer komplexa arbetsuppgifter?
  • Hur har du utvecklats som person? Fungerar du som rådgivare/stöd för mer oerfarna kollegor?
  • Hur har arbetsbelastningen och arbetstiden förändrats? Arbetar du mer övertid?
  • Vilken feedback har du fått från din chef och från kollegor?
  • Hur ser ditt löneläge ut i förhållande till liknande roller på marknaden? Hur är löneläget i förhållande till kollegorna i företaget?
  • Finns det något annat än lön du skulle vilja förhandla om? Obs! Var försiktig med att förhandla om till exempel kompetensutveckling om det inte är något som går utöver det som behövs för tjänsten. Kompetensutveckling ska arbetsgivaren ge dig ändå, och det kan vara grund för att begära högre lön.

Ta också hjälp av statistiken när du förbereder ditt lönesamtal. Du hittar mer om lönestatistik här

Publicerad: 2018-04-20

Senast uppdaterad: 2018-04-20

Dela artikeln